Mateřská škola

Okružní Třebíč

Divadlo Pasáž

ZRUŠENO

divadlo
 

Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci v ČR a rozhodnutím vlády ze dne 10. 3. 2020 se divadelní představení ruší. MKS Třebíč bude zajišťovat náhradní termíny o kterých Vás prostřednictví webové stránky a nástěnek budeme nadále informovat.

 

 V pondělí 23. 3. 2020 v 7.50 hod. pojedou děti do Pasáže na  divadelní  představení

 

,,Velká dobrodružství malého brouka“

 

Cena vstupného je 50,- Kč + autobus, bude hrazeno z vybraných peněz na divadla na 2. pololetí.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do MŠ do 7.30 hodin nasnídané.

Oběd bude o 10 min. opožděn.