Mateřská škola

Okružní Třebíč

Zápis do ZŠ - změna!

pozor

 úprava organizace zápisu
 

 

Informace ke změně organizace zápisů
do 1. ročníků základních škol v Třebíči

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do 1. ročníků základních škol v Třebíči, který se měl uskutečnit ve dnech 3. – 4. dubna 2020.

Abychom eliminovali osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, uskuteční se zápis do první třídy bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

V letošním roce zavedlo město Třebíč novinku v podobě elektronických přihlášek k zápisu dětí do ZŠ. Do 31. března 2020 je možné prostřednictvím online přihlášky registrovat dítě k zápisu do první třídy vybrané základní školy. Online přihlášky jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých základních škol a na webové stránce města Třebíče.

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ,

která se na základě vyplnění online přihlášky vygeneruje, je třeba podepsat a spolu s kopií rodného listu dítěte doručit nejpozději do pátku 17.04.2020 do vybrané základní školy

- poštou
- nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail)
- nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky vybrané základní školy

Náležitosti žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy jsou:

• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresa trvalého pobytu dítěte
• jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte
• adresa trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte
• podpis zákonného zástupce, který žádost podává
• doporučené doplňující údaje - kontakt na zákonného zástupce (telefonní číslo, e-mail, datová schránka)

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit telefonicky nebo e-mailem na ředitele vybrané základní školy, případně na pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč.

Důvodem tohoto opatření je zamezení vyšší koncentrace a shromažďování osob v prostorách škol v průběhu zápisu. Informace o změně organizace zápisu budou vhodným způsobem zveřejněny také na jednotlivých základních školách.