Mateřská škola

Okružní Třebíč

Změny provozu MŠ od 18.5.2020

pozor

výuka v MŠ
 

 

Od 18.května 2020

nemusí nosit děti (ve věku od 3 do 7 let) a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku. Toto opatření se vztahuje na prostory MŠ včetně školní zahrady.

     Od pondělí 18. 5. budou v provozu již všechny třídy a organizace provozu bude probíhat podle původního režimu.

     Upozorňujeme rodiče, že budeme příjmat pouze zcela zdravé děti!!! V případě nachlazení, rýmy, teploty a dalším projevům bude dítě zpět předáno zákonnému zástupci!

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ- od 11.5. 2020 začal v MŠ opět běžný odhlašovací systém stravy, tak jak je vymezený v řádu školní jídelny a ve školním řádu. Kdo nebude odhlášen do 7 hodiny ranní propadá mu strava.

POŽADAVKY ZE STRANY MŠ

  • Do prostoru šaten vstupují pouze dvě dospělé osoby, ostatní počkají v doporučených rozestupech 2 m před budovou MŠ
  • V šatně dětí se zdržujte pouze nezbytnou dobu k převlečení dítěte a umožněte tak vstup dalším rodičům a dětem
  • V prostorách MŠ platí povinnost mít zakrytá ústa i nos (netýká se dětí docházejících  do MŠ, dětí do dvou let věku a pedagogických praovníků).
  • Dezinfekce u v stupu do prostoru šaten je pouze pro rodiče a osoby přivádějící děti do MŠ, žádáme rodiče, aby při vstupu dezinfikovali své ruce
  • Rodiče jsou povinni pro každé nově příchozí dítě vyplnit a předat učitelce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu a pod.) Formulář je u odhlašovacího archu
  • Po dobu těchto opatření , je rodičům ZAKÁZÁNO vstupovat do prostoru třídy a umývárny. Pokud potřebujete hovořit s učitelkou, poproste dítě, aby vám ji přivolalo.