Mateřská škola

Okružní Třebíč

Poděkování
za sponzorský dar
 
sponzoring

 

Poděkování za sponzorský dar

 

Jménem zaměstnanců Mateřské školy Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace a dětí ze třídy Veverka

bych rád poděkoval za sponzorský dar v hodnotě 20.000,- Kč dárci z řad rodičů, který si nepřál být jmenován.


Finanční částka bude použita na zakoupení didaktických pomůcek a hraček pro děti z Veverky.

Vašeho daru si velmi vážíme!


Vojtěch Široký
ředitel školy