Mateřská škola

Okružní Třebíč

Co plánujeme v lednu
a únoru

calendar

 

Co plánujeme v lednu a únoru 2021

  • Od pondělí 18. 1. budeme zjišťovat docházku dětí o jarních prázdninách. ( jarní prázdniny - 1. 2. - 5. 2. 2021)

  • Během měsíce ledna bude provedeno vyúčtování za divadla, zbylé prostředky budou převedeny na druhé pololetí.

  • V úterý 9. 2. a ve středu 10. 2. první lekce Předškoláčku. (týká se pouze přihlášených dětí)

  • V úterý 16.2. proběhne na jednotlivých třídách masopustní karneval.

  • Nadále trvá sběr papíru (lze zanechat u schodiště třídy Rybička a Beruška).

  • Nadále mají rodiče možnost odevzdat v kuchyni MŠ použitý stolní olej k ekologické likvidaci.