Mateřská škola

Okružní Třebíč

Přerušení provozu MŠ
 

pozor

 v době letních prázdnin
 

PŘERUŠENÍ PROVOZU V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče,

rada města na své 2. schůzi konané dne 26. 01. 2022 svým usnesením č. 30/2/RM/2022
souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace
a to v termínu

od 01. 07. do 08. 07. 2022

a v termínu

od 29. 08. do 31. 08. 2022

z technických a organizačních důvodů.