Mateřská škola

Okružní Třebíč

Přerušení provozu MŠ
 

pozor

 v době letních prázdnin
 

PŘERUŠENÍ PROVOZU V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče,

rada města na své 2. schůzi konané dne 19. 01. 2023 svým usnesením č. 17/2/RM/2023
souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace
a to v termínu

od 03. 07. do 07. 07. 2023

a v termínu

od 28. 08. do 01. 09. 2023

z technických a organizačních důvodů.