Mateřská škola

Okružní Třebíč

         Ahoj školko!

  

 

 Zveme děti a rodiče na Zábavné odpoledne na školní zahradě.

Kdy ? Ve středu 21. 9. od 15.30 do 17.30 hod.

Čekají vás:

  • Různá stanoviště s úkoly, tvoření z přírodnin.

  • Na závěr opékání špekáčků.

Co s sebou ? Špekáčky, pečivo, případně pití (v MŠ bude k dispozici pouze voda na terase třídy Motýlků) - ostatní zajistíme.

Přivítáme, pokud si přinesete přírodniny – např. dýně, okurky, brambory, mrkev, kaštany, apod.

Upozornění ! Zábavné odpoledne je pořádáno po ukončení provozu MŠ - za bezpečnost dětí odpovídají zákonní zástupci dětí nebo jimi pověřené osoby.

Děti, které si rodiče nevyzvednou do 15.30 hod., budou ve třídě Berušek, kde si je rodiče do 16.00 hod. vyzvednou.