Mateřská škola

Okružní Třebíč

Přijatí uchazeči do MŠ

zapis do skoly

Seznam přijatých uchazečů pro rok 2019/20

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní ve školním roce 2019/2020 těmto uchazečům:

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

icon pdf

ke stažení ve formátu pdf