Mateřská škola

Okružní Třebíč

Platby v MŠ - prázdniny

prazdniny

 Stanovení úplaty v době hlavních prázdnin


 

Dodatek č. 1 ke Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání
ve šk. roce 2018/2019

 

Stanovení úplaty za vzdělávání v době hlavních prázdnin :

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje ředitel mateřské školy
v měsíci srpnu úplatu za vzdělávání takto :

V měsíci srpnu 2019

úplata činí 270,- Kč - pro děti, které budou MŠ navštěvovat
úplata je 0,- Kč - pro děti, které nenavštíví MŠ ani 1 den v měsíci srpnu