Mateřská škola

Okružní Třebíč

Letní prázdniny

 Provoz MŠ o letních prázdninách 5. 8. – 23.8. 2019

V provozu budou třídy v prvním pavilonu Rybička a Motýlek, ve druhém pavilonu bude probíhat rekonstrukce sociálního zařízení zaměstnanců.

 

Rybička – pro přihlášené děti z Rybičky a Veverky + z jiných MŠ

Motýlek – pro přihlášené děti z Motýlka a Berušky

Třída Motýlků bude v provozu od 6:00 do 16:00 hodin,

třída Rybiček bude v provozu od 7:00 do 15:15 hodin. Potom budou děti převedeny do Motýlka.