Informace rodičům

 Výlet na kozí farmu:

    V úterý 24.4. 2018 v 8.30 pojedou děti autobusem na výlet na kozí farmu do Ratibořic.

    Děti si s sebou vezmou: vhodný oděv a obuv

                                         batůžek, pláštěnku, pití

    Prosíme, aby děti přišly do MŠ do 7.50 hod., před odjezdem budeme svačit. Návrat do MŠ asi v 11.30- 11.45 hod. Oběd bude asi o 15 min. opožděn.

    Vstupné 50,- Kč bude hrazeno z vybraných peněz na akce na 2.pololetí,autobusy budou hrazeny z provozních prostředků MŠ.