INFORMACE RODIČŮM

Co plánujeme v říjnu :

  • Během měsíce října pokračujeme ve sběru papíru, svázaný papír můžete dávat do vchodu u Rybičky a Berušky
  • Ve druhé polovině října (termín bude ještě upřesněn) proběhne od 10.00 hod. na zahradě MŠ fotbalový trénink s fotbalovou školou – pro starší děti
  • 25. 10.  dopoledne divadlo v MŠ ,,O Zrzundovi“ – vstupné 45,- Kč (bude hrazeno z vybraných záloh)
  • V posledním říjnovém týdnu budeme zjišťovat docházku dětí o podzimních prázdninách (29. a 30. 10.)
  • Ve druhé polovině října proběhne schůzka rodičů (termín bude upřesněn)
  • 19. 10.  nás navštíví speciální pedagožka ze Speciálního pedagogického centra a u dětí, jejichž rodiče projeví zájem, provede logopedickou depistáž. (zájemci o vyšetření se nahlásí u pí. učitelek na třídě)