INFORMACE RODIČŮM

Prázdninová docházka dětí v jiné MŠ: 

Umístění dětí v jiné MŠ v červenci a srpnu v době uzavření MŠ Okružní

  • Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době uzavření naší školy,si musí zajít do příslušné mateřské školy a vyplnit si tam přihlášku.
  • Potřebujete k tomu kopii evidenčního listu dítěte, o kterou si požádejte p. učitelky ve své třídě.
  • Termín pro přihlášení dítěte do jiné MŠ je od 4.6. do 6.6. od 8.00 – 15.00hod. u ředitelky/ ředitele školy.
  • Děti z naší MŠ přednostně přijímá MŠ Bartuškova a ZŠ a MŠ Bartuškova v příslušných termínech.
  • V náhradní MŠ je třeba zaplatit předem úplatu za vzdělávání.