Informace rodičům

 

   Stanovení úplaty za vzdělávání:

 

  

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018:

Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., ( o předškolním vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy úplatu za vzdělávání od  1. září 2017 do 31. srpna 2018 ve výši 400,- Kč měsíčně.

Děti v posledním roce před zahájením školní docházky   a  děti s odkladem školní docházky  - tj. děti , kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, úplatu neplatí( dle novely školského zákona č. 178/2016 platné od 1.9.2017).