Informace rodičům

 Divadelní představení v Pasáži! 

 

V pondělí 19.2. 2018 v 9.45 hod. pojedou děti do Pasáže na  divadelní  představení

 

„Káťa a Škubánek “

Cena vstupného je 45,- Kč + autobus, bude hrazeno z vybraných peněz na divadla na 2. pololetí

Oběd bude o 15 min. opožděn.