Informace rodičům

 Hudební  představení ! 

 

 

Hudební představení v MŠ

Ve středu 13.6. v 8.45 se koná v naší mateřské    škole

hudební představení 

PÍSNIČKA JE LÉK

Vstupné 40,- Kč (bude hrazeno z vybraných peněz na divadla na 2. pololetí).