Mateřská škola

Okružní Třebíč

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNYdocument

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny a obsahuje tyto informace:

 • 01. Údaje o zařízení
 • 02. Úvodní ustanovení
 • 03. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců
 • 04. Provoz a vnitřní režim
 • 05. Organizace výdeje stravy
 • 06. Výše stravného (dotovaná strava)
 • 07. Úhrada stravného – způsob a podmínky
 • 08. Přihlašování a odhlašování stravy
 • 09. Bezpečnost a ochrana zdraví
 • 10. Ochrana dětí a žáků před sociálně patologickými jevy dle §30 odst. a, b, c, d
 • 11. Ochrana majetku školy
 • 12. Závěrečná ustanovení

 

icon pdf

Dokument ke stažení ve formátu pdf