Mateřská škola

Okružní Třebíč

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

ZÁŘÍ

V září zahajujeme nový školní rok, probíhá postupné zvykání nových dětí spolu s rodiči, obvykle jim zpříjemníme tyto chvíle divadelním nebo kouzelnickým představením u nás v MŠ.

aktivity zari  aktivity zari1

ŘÍJEN

V říjnu se zapojujeme do akce Dny zdraví v Třebíči. Zveme rodiče a veřejnost na Týden otevřených dveří, nabízíme ochutnávku zdravých pomazánek a ve spolupráci se studentkami SZŠ v Třebíči měření tlaku, cholesterolu, cukru a tuku v těle. Na školní zahradě každoročně připravujeme sportovní odpoledne pro děti a rodiče - „ Sportujeme pro zdraví", které zakončujeme malým táborákem a opékáním nepříliš zdravých, ale chutných špekáčků.

aktivity rijen  aktivity rijen1      

LISTOPAD

V listopadu nabízíme rodičům odpolední konzultační hodiny, kdy si mohou s p. učitelkami pohovořit o adaptaci, úspěších či problémech svých dětí. Pořádáme také různá tvoření pro děti a rodiče např. z přírodnin nebo z keramické hlíny.

aktivity listopad  

PROSINEC

Prosinec je ve znamení Vánoc, nejprve nás v každé třídě navštíví Mikuláš, anděl a hodný čertík, pak už se připravujeme na vánoční nadílku. S dětmi pečeme cukroví, vyrábíme vánoční výzdobu a zdobíme stromeček. Pak pozveme rodiče na odpolední posezení u vánočního stromečku, kde si zazpíváme koledy a rozdáme dárky.

aktivity prosinec  aktivity prosinec1

LEDEN

V lednu se věnujeme zápisu do ZŠ. Jdeme si s dětmi prohlédnout Základní školu Bartuškova, pro rodiče pořádáme informační schůzku k zápisu a přednášku psychologa o školní zralosti. Učitelky MŠ se pravidelně účastní zápisu na ZŠ Bartuškova.

ÚNOR

V únoru pořádáme masopustní karneval s veselým rejem masek, které si obléknou děti, zaměstnanci i rodiče. Další akcí je odpoledne pro tatínky, které zveme do tříd, aby si pohráli s dětmi a něco zajímavého s nimi vyrobili.

aktivity unor  aktivity unor1

BŘEZEN

V březnu slavíme příchod jara, společně s rodiči a dětmi uklízíme školní zahradu, vytváříme velikonoční keramiku. Připravujeme také zápis do mateřské školy, vyrábíme s dětmi dárečky pro nové kamarády a zveme veřejnost na prohlídku školy v týdnu otevřených dveří.

aktivity brezen keramika  aktivity brezen uklid

DUBEN

V dubnu slavíme Den Země výletem do přírody nebo poznávací stezkou kolem borovinského rybníka. Na konci dubna pořádáme čarodějnický slet pro všechny malé i velké čaroděje.

aktivity duben carodejnice  aktivity duben obora

KVĚTEN

Květen věnujeme maminkám a jejich svátku, pozveme je do MŠ na vlastnoručně vyrobený moučník a na příjemné odpoledne s písničkami a veselými hrami. Opět nabízíme rodičům konzultační dny o dětech.

aktivity kveten maminky1  aktivity kveten maminky2

ČERVEN 

Červen znamená především svátek dětí. Čeká je týden plný radostí jako např. skákací hrad a odpoledne plné her na školní zahradě, polodenní výlet na zajímavé místo, návštěva hasičů nebo policie. V závěru roku se také loučíme s našimi předškoláky, kteří odchází do ZŠ. Loučení probíhá pokaždé trochu jinak, ale vždy slavnostní formou.

aktivity cerven hrad  aktivity cerven jaromerice


________________________________________

Kulturní akce během roku:

Téměř každý měsíc shlédnou děti divadelní nebo hudební představení, která probíhají buď přímo v mateřské škole nebo jedeme na divadlo do města. Navštěvujeme s dětmi městskou knihovnu a půjčujeme si do MŠ knihy. Několikrát ročně také v knihovně vystavujeme výtvarné práce našich dětí.

Předplavecký výcvik:

Starší děti se mohou přihlásit do kurzu plavání, které absolvujeme v Plavecké škole v Třebíči na Hájku.

Chráníme životní prostředí :

Učíme se třídit odpad. V každé třídě – šatně jsou umístěny nádoby na plasty a papír, děti se učí odpad rozpoznat a správně umístit, nádoby jsou pak vynášeny do patřičných kontejnerů u MŠ.

Sběr PET lahví :

Po celý rok sbíráme PET lahve buď do nádob v šatnách dětí nebo do kontejneru u MŠ. V červnu MÚ Třebíč a společnost ESKO T( vyhlašovatelé soutěže) sběr vyhodnotí a zúčastněné školy odmění finanční částkou, za kterou si můžeme koupit nové hračky.

Sběr papíru:

Vyhlašujeme 2x ročně, rodiče přináší svázaný papír ve větším množství, výtěžek sběru je předán do pokladny Unie rodičů.

Sběr použitého kuchyňského oleje z domácností:

Rodiče jej mohou nosit do školní kuchyně, tam se shromažďuje a je po čase odvezen firmou Harant Znojmo k dalšímu zpracování.