Mateřská škola

Okružní Třebíč

REŽIM DNE

Uspořádání dne je rámcové, snažíme se v něm sladit potřebu svobody a řádu, zabezpečit individuální potřeby dětí. Pevně je stanovena pouze doba jídla a to tak, aby odstup mezi jednotlivými jídly byl nejdéle 3 hodiny, dále je stanovena doba pobytu venku a začátek odpoledního odpočinku.
Ostatní činnosti jako např. spontánní hra a řízené činnosti nejsou ohraničeny časem, probíhají současně po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole, řídí se individuálními potřebami, schopnostmi a zájmem dětí. Učitelky denně cíleně vytváří takové podmínky a prostředí, aby spontánní a řízené činnosti byly vyvážené a rozvíjely osobnost dítěte ve všech směrech.
Děti chodí ven téměř za každého počasí, k pobytu venku využíváme školní zahradu, vycházky do okolní přírody. Každý měsíc navštěvujeme divadlo nebo pořádáme představení přímo v mateřské škole, několikrát ročně jedeme na výlet do přírody nebo za poznáním, navštěvujeme pravidelně knihovnu. Pro starší děti organizujeme předplavecký výcvik v plavecké škole, grafomotoriku, ve spolupráci se základní školou edukativně stimulační skupinky – předškoláček.

 hrajeme si na kouzelnika   vychazka

6.00 hod   - začíná provoz školy ve třídě Beruška 
7.00 hod   - jsou otevřeny všechny 4 třídy, děti se schází do 8h. Během dopoledne si volně hrají nebo se zapojují
    do řízených individuálních či skupinových činností 
8.30 hod   - děti mohou postupně svačit až do 9.15, samy se obsluhují a volí velikost porcí 
9.30 hod   - děti se připravují na pobyt venku a odchází ven, v případě pěkného počasí i dříve, venku pobývají
    do 11.30 hod 
11.45 hod   - začínáme obědvat, po jídle se děti chystají k odpočinku
12.15 hod   - děti odpočívají na lehátkách ve svých třídách, vyslechnou pohádku, případně relaxační hudbu,
    pokud neusnou, po 13.00 hod vstávají a věnují se klidným činnostem 
14.00 hod   - postupně se probouzí spící děti, pokud mají potřebu, spí i déle 
14.30 hod   - děti mohou svačit, hrát si, věnovat se nabízeným činnostem, za pěkného počasí odcházíme na zahradu 
15.00 hod
- 15.30 hod
  - postupně končí provoz ve třídách Rybička, Motýlek a Veverka, zbývající děti se převádí do třídy Beruška 
    nebo jsou všechny na zahradě školy 
16.00 hod   - končí provoz školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cisteni zubu   odpocinek