INFO PRO RODIČE

JÍDELNÍČEK

NAŠE TŘÍDY

KONTAKTY

O NÁS

Naše mateřská škola stojí uprostřed malého sídliště na západním okraji města Třebíče. Má ideální, klidnou polohu, v její blízkosti je velký rybník, louky i les. Kolem mateřské školy je rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení, se dvěma pískovišti a dřevěnými průlezkami.

V současné době je škola 4 třídní, navštěvuje jí 89 dětí ve věku od 2 - 7 let, jsou rozděleny do tříd s názvy Rybička, Motýlek, Beruška a Veverka. Třídy jsou věkově smíšené, bez zaměření.

V dubnu 2001 byla škola přijata na základě vlastního projektu do sítě škol podporujících zdraví a smí tak užívat logo Zdravá mateřská škola. Řídíme se filozofií a zásadami tohoto projektu a snažíme se jej propagovat mezi rodiči a svým okolím. Cílem výchovného působení naší školy je vychovat děti samostatné a sebejisté, přístupné komunikaci a spolupráci s okolím, vážící si zdraví svého i druhých, schopné najít si v budoucnu své místo ve společnosti.   

Naše škola se snaží vytvářet:

1. Pohodu prostředí - Jako stěžejní pro podporu zdraví tělesného i duševního považujeme vytváření pohody pro všechny zúčastněné – děti, zaměstnance, rodiče. Pohodu prostředí tvoří: učitelka podporující zdraví,věkově smíšené třídy, rytmický řád života a dne, tělesná pohoda a volný pohyb, zdravá výživa, spontánní hra, podnětné věcné prostředí, bezpečné sociální prostředí, týmové řízení.
2. Podmínky pro zdravé učení - Znamená to, že děti se učí prožitkem během celého dne v mateřské škole - hrou, experimentováním, činnostmi a zkušenostmi, které vedou k prožitku a zapamatování si
3. Otevřené partnerství – s rodiči, se ZŠ, s okolím. Vzájemné vztahy se snažíme zakládat na toleranci, partnerství a dobré informovanosti.

Školní vzdělávací program nese název „Celý svět projdu tam a zpět" a je rozdělen do 5 podtémat:

Hrajeme si spolu u jednoho stolu – učíme se žít ve společenství
Kdo jsem já a kdo jsi ty?  – podporujeme identitu dítěte
S radostí jde všechno líp – vytváříme záměrné aktivity, které přinášejí pohodu komunity oslavy svátků, místních tradic
Když jsem zdravý, vše mě baví – osvojujeme si zdravý životní styl
Žijeme na modré planetě – učíme se rozumět přírodě, lidem a vztahům