Mateřská škola Okružn​í Třebíč

NAŠE TŘÍDY

1. třída RYBIČKA

20 zapsaných dětí
(kapacita 25 dětí)

Učitelé:
Renata Gajdošíková – učitelka, zástupkyně ředitele
Bc. Magda Hartmanova, DiS.- učitelka
Bc. Vojtěch Široký - ředitel
Jindřiška Hrozníčková - asistent pedagoga, školní as.

2. třída MOTÝLEK

21 zapsaných dětí
(kapacita 25 dětí)

Učitelky:
Bc. Denisa Svobodová - učitelka
Zuzana Jará - učitelka, školní as.   
Petra Vrtalová - asistent pedagoga

3. třída BERUŠKA

22 zapsaných dětí
(kapacita 25 dětí)

Učitelky:
Bc. Monika Granátová – učitelka
        Lucie Vrančová - učitelka

4. třída VEVERKA

21 zapsaných dětí
(kapacita 25 dětí)

Učitelky:
Bc. Irena Blechová – učitelka
Simona Bláhová – učitelka

O čistotu a pořádek se stará:

uklízečka: 
Iveta Kašiárová

školnice:
 
Milena Ošmerová

Chutné svačinky a obědy nám připravují:

kuchařky:  
Lucie Kalábová
Alena Dvořáková

vedoucí jídelny:

Alena Dvořáková

Finance má na starost:

účetní:
 Věra Jetelová