Mateřská škola Okružn​í Třebíč

REŽIM DNE

Uspořádání dne je rámcové, snažíme se v něm sladit potřebu svobody a řádu, zabezpečit individuální potřeby dětí. Pevně je stanovena pouze doba jídla a to tak, aby odstup mezi jednotlivými jídly byl nejdéle 3 hodiny, dále je stanovena doba pobytu venku a začátek odpoledního odpočinku.
Ostatní činnosti jako např. spontánní hra a řízené činnosti nejsou ohraničeny časem, probíhají současně po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole, řídí se individuálními potřebami, schopnostmi a zájmem dětí. Učitelky denně cíleně vytváří takové podmínky a prostředí, aby spontánní a řízené činnosti byly vyvážené a rozvíjely osobnost dítěte ve všech směrech.
Děti chodí ven téměř za každého počasí, k pobytu venku využíváme školní zahradu, vycházky do okolní přírody. Každý měsíc navštěvujeme divadlo nebo pořádáme představení přímo v mateřské škole, několikrát ročně jedeme na výlet do přírody nebo za poznáním, navštěvujeme pravidelně knihovnu. Pro starší děti organizujeme předplavecký výcvik v plavecké škole, grafomotoriku, ve spolupráci se základní školou edukativně stimulační skupinky – předškoláček.

6,00 hodin

Začíná provoz školy ve třídě Beruška 

7, 00 hodin

Jsou otevřeny všechny 4 třídy, děti se schází do 8h. 
Během dopoledne si volně hrají nebo se zapojují do řízených individuálních či skupinových činností.

8,30 hodin

Děti mohou postupně svačit až do 9.15, samy se obsluhují a volí velikost porcí.

9,30 hodin

Děti se připravují na pobyt venku a odchází ven, v případě pěkného počasí i dříve, venku pobývají do 11,30 hod.

11,45 hodin

Začínáme obědvat, po jídle se děti chystají k odpočinku.

12,15 hodin

Děti odpočívají na lehátkách ve svých třídách, vyslechnou pohádku, případně relaxační hudbu. 
Pokud neusnou, po 13,00 hod vstávají a věnují se klidným činnostem.

14,00 hodin

Postupně se probouzí spící děti, pokud mají potřebu, spí i déle.

14,30 hodin

Děti mohou svačit, hrát si, věnovat se nabízeným činnostem, za pěkného počasí odcházíme na zahradu.

15,00 - 15,30 hodin

Postupně končí provoz ve třídách Rybička, Motýlek a Veverka.
Zbývající děti se převádí do třídy Beruška nebo jsou všechny na zahradě školy.

16,00 hodin

Končí provoz školy