REŽIM DNE

Uspořádání dne je rámcové, snažíme se v něm sladit potřebu svobody a řádu, zabezpečit individuální potřeby dětí. Pevně je stanovena pouze doba jídla a to tak, aby odstup mezi jednotlivými jídly byl nejdéle 3 hodiny, dále je stanovena doba pobytu venku a začátek odpoledního odpočinku.

Ostatní činnosti jako např. spontánní hra a řízené činnosti nejsou ohraničeny časem, probíhají současně po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole, řídí se individuálními potřebami, schopnostmi a zájmem dětí. Učitelky denně cíleně vytváří takové podmínky a prostředí, aby spontánní a řízené činnosti byly vyvážené a rozvíjely osobnost dítěte ve všech směrech.

Děti chodí ven téměř za každého počasí, k pobytu venku využíváme školní zahradu, vycházky do okolní přírody. Každý měsíc navštěvujeme divadlo nebo pořádáme představení přímo v mateřské škole, několikrát ročně jedeme na výlet do přírody nebo za poznáním, navštěvujeme pravidelně knihovnu. Pro starší děti organizujeme předplavecký výcvik v plavecké škole, grafomotoriku, ve spolupráci se základní školou edukativně stimulační skupinky – předškoláček.

 

kouzelnikvychazky
Hrajeme si na kouzelníka                       V přírodě se nám líbí

 

 

6.00 hod - začíná provoz školy ve třídě Rybička

7.00 hod - jsou otevřeny všechny 4 třídy, děti se schází do 8h. Během dopoledne si volně hrají nebo se zapojují do řízených individuálních či skupinových činností

8.30 hod - děti mohou postupně svačit až do 9.15, samy se obsluhují a volí velikost porcí

9.30 hod - děti se připravují na pobyt venku a odchází ven, v případě pěkného počasí i dříve, venku pobývají do 11.30

11.45 hod - začínáme obědvat, po jídle si děti čistí zuby

12.15 hod - děti odpočívají na lehátkách ve svých třídách, vyslechnou pohádku, případně relaxační hudbu, pokud neusnou, po 13.00 vstávají a věnují se klidným činnostem

14.00 hod - postupně se probouzí spící děti, pokud mají potřebu, spí i déle

14.30 hod - děti mohou svačit, hrát si, věnovat se nabízeným činnostem, za pěkného počasí odcházíme na zahradu

15.00 - 15.30 hod - postupně končí provoz ve třídách  Rybička, Beruška a Veverka, zbývající děti se převádí      do třídy Motýlek nebo jsou všechny na zahradě školy

16.00 - končí provoz školy

 

cisteni zubuodpocinek
   Chceme mít zoubky jak perličky         Při poslechu pohádky si odpočineme