Mateřská škola Okružn​í Třebíč

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Září

V září zahajujeme nový školní rok, probíhá postupné zvykání nových dětí spolu s rodiči, obvykle jim zpříjemníme tyto chvíle divadelním nebo kouzelnickým představením u nás v MŠ.

Říjen

V říjnu se zapojujeme do akce Dny zdraví v Třebíči. Zveme rodiče a veřejnost na Týden otevřených dveří, nabízíme ochutnávku zdravých pomazánek a ve spolupráci se studentkami SZŠ v Třebíči měření tlaku, cholesterolu, cukru a tuku v těle.  Na školní zahradě každoročně připravujeme sportovní odpoledne pro děti a rodiče - „ Sportujeme pro zdraví", které zakončujeme malým táborákem a opékáním nepříliš zdravých, ale chutných špekáčků.

Listopad

V listopadu nabízíme rodičům odpolední konzultační hodiny, kdy si mohou s p. učitelkami pohovořit o adaptaci, úspěších či problémech svých dětí. Pořádáme také různá tvoření pro děti a rodiče např. z přírodnin nebo z keramické hlíny.

Prosinec

Prosinec je ve znamení Vánoc, nejprve nás v každé třídě navštíví Mikuláš, anděl a hodný čertík, pak už se připravujeme na vánoční nadílku. S dětmi pečeme cukroví, vyrábíme vánoční výzdobu a zdobíme stromeček. Pak pozveme rodiče na odpolední posezení u vánočního stromečku, kde si zazpíváme koledy a rozdáme dárky.

Leden

V lednu se věnujeme zápisu do ZŠ. Jdeme si s dětmi prohlédnout Základní školu Bartuškova, pro rodiče pořádáme informační schůzku k zápisu a přednášku psychologa o školní zralosti. Učitelky MŠ se pravidelně účastní zápisu na ZŠ Bartuškova.

Únor

V únoru pořádáme masopustní karneval s veselým rejem masek, které si obléknou děti, zaměstnanci i rodiče. Další akcí je odpoledne pro tatínky, které zveme do tříd, aby si pohráli s dětmi a něco zajímavého s nimi vyrobili.

Březen

V březnu slavíme příchod jara, společně s rodiči a dětmi uklízíme školní zahradu, vytváříme velikonoční keramiku. Připravujeme také zápis do mateřské školy, vyrábíme s dětmi dárečky pro nové kamarády a zveme veřejnost na prohlídku školy v týdnu otevřených dveří.

Duben

V dubnu slavíme Den Země výletem do přírody nebo poznávací stezkou kolem borovinského rybníka. Na konci dubna pořádáme čarodějnický slet pro všechny malé i velké čaroděje.

Květen

Květen věnujeme maminkám a jejich svátku, pozveme je do MŠ na vlastnoručně vyrobený moučník a na příjemné odpoledne s písničkami a veselými hrami. Opět nabízíme rodičům konzultační dny o dětech.

Červen

Červen znamená především svátek dětí. Čeká je týden plný radostí jako např. skákací hrad a odpoledne plné her na školní zahradě, polodenní výlet na zajímavé místo, návštěva hasičů nebo policie. V závěru roku se také loučíme s našimi předškoláky, kteří odchází do ZŠ. Loučení probíhá pokaždé trochu jinak, ale vždy slavnostní formou.

KULTURNÍ AKCE BĚhem roku

Téměř každý měsíc shlédnou děti divadelní nebo hudební představení, která probíhají buď přímo v mateřské škole nebo jedeme na divadlo do města. Navštěvujeme s dětmi městskou knihovnu a půjčujeme si do MŠ knihy. Několikrát ročně také v knihovně vystavujeme výtvarné práce našich dětí.

Předplavecký výcvik:

Starší děti se mohou přihlásit do kurzu plavání, které absolvujeme v Plavecké škole v Třebíči na Hájku.

Chráníme životní prostředí:

Učíme se třídit odpad. V každé třídě – šatně jsou umístěny nádoby na plasty a papír, děti se učí odpad rozpoznat a správně umístit, nádoby jsou pak vynášeny do patřičných kontejnerů u MŠ.

Sběr PET lahví:

Po celý rok sbíráme PET lahve buď do nádob v šatnách dětí nebo do kontejneru u MŠ. V červnu MÚ Třebíč a společnost ESKO T( vyhlašovatelé soutěže) sběr vyhodnotí a zúčastněné školy odmění finanční částkou, za kterou si můžeme koupit nové hračky.

Sběr papíru:

Vyhlašujeme 2x ročně, rodiče přináší svázaný papír ve větším množství, výtěžek sběru je předán do pokladny Unie rodičů.

Sběr použitého kuchyňského oleje z domácností:

Rodiče jej mohou nosit do školní kuchyně, tam se shromažďuje a je po čase odvezen firmou Harant Znojmo k dalšímu zpracování.